Artikel 10 juni 2021

Hoe ziet de toekomst eruit voor enterprise-encryptie?

In een tijd van wereldwijde onzekerheid en snelle digitalisering nemen organisaties enorme stappen om hun netwerken en vertrouwelijke data te beschermen. Als gevolg rapporteert de helft van alle organisaties wereldwijd dat zij tegenwoordig een encryptie-strategie hebben. Ondanks het belang van deze ontwikkeling, legt het ook hiaten bloot die organisaties kwetsbaar maken voor dreigingen en aanvallen – zeker in multicloud-omgevingen en wanneer er gewerkt wordt met gevoelige klantdata.

Volgens Entrusts ‘Global Encryption Trends’-onderzoek – de 16e editie en uitgevoerd in zeventien landen, waaronder Nederland – ervaren organisaties een disconnect tussen het erkende belang van klantdata en de prioritisering van het versleutelen van deze informatie. Terwijl it-professionals het beschermen van klantdata als belangrijkste reden noemen voor encryptie, onthult de studie dat klantdata pas als vijfde op de lijst met data-types die daadwerkelijk versleuteld worden staat (42 procent) – achter financiële informatie (55), betalingsgerelateerde data (55), werknemer/hr-data (48) en intellectueel eigendom (48).

De pandemie heeft ook zwakheden in de dataprotectiestrategieën van sommige organisaties aan het licht gebracht. Zo werden organisaties in de financiële services het afgelopen jaar een belangrijker doelwit voor fraude en andere kwaadaardige activiteiten als phishing, vanwege een toename in digital sales. Daarnaast is het falen van het cybersecurity-beleid door het World Economic Forum geclassificeerd als een van de tien grootste risico’s op basis van waarschijnlijkheid. Door hun operaties te verplaatsen naar een online omgeving lopen organisaties uit alle sectoren onvermijdelijk een hoger risico als zij hun data niet effectief kunnen versleutelen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant