Out Of Use NV
Stand: 09.C178
Out Of Use biedt bedrijven en organisaties een volledige oplossing om al hun ICT, elektrisch en elektronisch afval op een duurzame manier te recycleren. Wij zijn gespecialiseerd in het maximaal hergebruik van nog-niet-zo-oude IT materialen én in het recycleren van oude IT (computers, laptops, PC's, servers,..) en andere elektrische of elektronische apparaten (AEEA). Ons aanbod bestaat uit 5 activiteiten m.n. inzameling, hergebruik, recyclage, gecertificeerde datavernietiging (conform GDPR) en demontage van datacenters.

Wij bieden onze klanten interessante vergoedingen voor hun e-afval en recycleren op de meest duurzame manier. Wij hebben een officiële milieuvergunning en zijn een erkende partner van Recupel voor de B2B markt.

In het kader van de GDPR kunnen wij zorgen voor een gecertificeerde datavernietiging van uw datadragers. Wij bieden u een waterdichte SLA waarin de verantwoordelijkheden tussen uw DPO en Out Of Use helder staan omschreven. U kiest uit meerdere levels van softwarematige of mechanische vernietiging (o.a. shredding en degaussing). Onze klanten ontvangen een attest van vernietiging waarop bovendien vermeld staat dat de vernietigde goederen verwerkt werden volgens de WEEE richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). 

Wenst u dat uw oude servers of serverracks verwijderd worden uit uw server- of dataroom? Onze speciaal opgeleide demontageploeg komt ter plaatse en demonteert vakkundig de aangeduide servers, switches, patchpanelen of routers uit de racks. Uiteraard kunnen ook volledige racks worden verwijderd of de gehele server room kan worden ontruimd. Indien gewenst worden de computervloeren gedeeltelijk opengemaakt om alle overtollige bekabeling te verwijderen. Nadien worden alle tegels weer netjes teruggeplaatst. Ook de het oude brandblussysteem wordt ontwapend en gedemonteerd. De gassen en de gasflessen worden nadien conform de wetgeving gerecycleerd. Wij zorgen er voor dat wij uw server room net en proper verlaten, zodat u uw nieuwe apparatuur onmiddellijk kan plaatsen. Het enige dat u moet doen is de te verwijderen apparatuur spanningsvrij zetten. Wat gebeurt er met uw oude apparatuur? Indien u dat wenst zoeken wij voor uw vrij recente apparatuur een overnemer. Te oude apparatuur wordt in ons atelier verder gedemonteerd, gedepolueerd en gerecycleerd. Neem contact met ons op, we komen graag even bij u langs.

Contact

Lochtemanweg 40
3580
Beringen België
+32-11 271 078
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Producten en diensten

   • Conform de GDPR-regelgeving treedt Out Of Use voortaan op als uw processor voor datavernietiging. Vanaf 1 januari 2018 ontvangt iedere klant van ons een sluitend contract (SLA - Service Level Agreement) waarin de verantwoordelijkheden tussen de DPO (data protection officer) van uw bedrijf en de processor (Out Of Use) duidelijk omschreven staan. U weet voortaan precies welke methode van datavernietiging wordt toegepast en onder wiens verantwoordelijkheid deze valt. U kiest daartoe uit één van onze drie nieuwe levels:
 • LEVEL 0: Bij dit level bezorgt de klant oude materialen aan Out Of Use waarbij geen enkele vernietiging moet gebeuren. De klant ondertekent een overeenkomst met Out Of Use waarin hij verklaart dat Out Of Use geen datavernietiging moet uitvoeren en dat de verantwoordelijkheid voor de data bij de klant ligt. In dit geval zorgt Out Of Use voor een verwerking van de aangeleverde materialen conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de Waste Framework Directive 2008/98/EC. De materialen worden hergebruikt of  gerecycleerd.
 • LEVEL 1: Bij dit level gebeurt er in het magazijn van Out Of Use een gegarandeerde vernietiging van alle aanwezige data op de materialen/datadragers die de klant aanlevert bij Out Of Use. De klant sluit een overeenkomst met Out Of Use waarin Out Of Use verklaart verantwoordelijk te zijn voor de datavernietiging vanaf het moment dat de materialen/datadragers binnenkomen in het magazijn van Out Of Use in Beringen.
 • Hieronder vindt u onze methodes en added services voor datavernietiging:
 • Datawiping of mechanisch (H2): Softwarematige datawiping of mechanisch perforeren conform DIN66399 klasse H2 (de gebruikte methode wordt bepaald door Out Of Use).
 • Degaussing: Degaussing van de datadrager (zeer sterk magnetisch veld, hergebruik of data lezen is onmogelijk).
 • Shredding (H4/T3): Shredderen met een mesbreedte van 38mm, zonder zeef. Conform DIN66399 klasse H4.
 • Shredding (H5/T4): Shredderen met een mesbreedte van 38mm, met een zeefgrootte van 12mm. Conform DIN66399 klasse H5.
 • Indexering: Indexeren betekent dat de barcode van het serienummer van elke datadrager wordt gelezen en vermeld op het datavernietigingscertificaat.
 • Datavernietigingscertificaat: Datavernietigingscertificaat met vermelding van het aantal datadragers of met serienummers (indien voor indexering is gekozen) waarin verklaard wordt dat de producten vernietigd zijn en vervolgens verwerkt werden volgens de WEEE richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
 • LEVEL 2: Bij dit level verklaart Out Of Use verantwoordelijk te zijn voor een gegarandeerde datavernietiging op de materialen/datadragers van de klant vanaf het vertrek op de terreinen van de klant. In dit geval kiest de klant uit 2 opties:Verzegeld transport: uitgevoerd met verzegelde vrachtwagen en eigen medewerkers van Out Of Use.Vernietiging bij de klant on site: de aangeboden methodes en added services van vernietiging zijn dezelfde als bij Level 1, maar in dit geval gebeurt de vernietiging op de site van de klant. Deze kan, indien gewenst, de vernietiging zelf bijwonen.

De Safe & Secure Box is een co-creatie van Seris Logistiscs en Out Of Use waarmee bedrijven en organisaties hun elektronische en papieren datadragers in een beveiligde en verzegelde box kunnen bewaren en laten transporteren naar het atelier van Out Of Use. Daar gebeurt vervolgens een veilige en gecertificeerde vernietiging van de aanwezige data op de datadragers. Voor de start van de samenwerking ontvangt de klant een sluitende samenwerkingsovereenkomst van Out Of Use. Dit contract garandeert een veilige datavernietiging en bepaalt de gekozen methode van vernietiging.Iedere box is voorzien van unieke aantrekzegels en unieke void-stickerzegels. Tijdens het transport werken we met een GDPR-manifest, een document dat de specificaties van de box en de inhoud ervan bevat. Bij ophaling door Seris Logistics wordt het aantal datadragers geteld en genoteerd. Het transport wordt gemonitord met een Track & Trace-systeem.Wanneer de zending toekomt bij Out Of Use, noteert de magazijnier het zegelnummer en vult de vrachtbrief aan voor ontvangst. De klant ontvangt het zegelnummer en een vernietigingscertificaat.De Safe & Secure Box heeft een inhoud van 30 liter en een capaciteit van max. 30 kg.

Links

Hoofdmediapartner
Computable Belgie
Mediapartners