Nieuws
06 oktober 2020

België mag niet massaal aftappen

België mag haar inlichtingendiensten geen ruim baan geven voor het verzamelen van metadata zoals gegevens over gesprekspartners en verzendlocatie. Telefoon- of internetproviders mogen niet worden gevraagd om bulkdatasets te bewaren of te delen. Plannen daartoe moeten worden gestopt.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken tegen het permanent aftappen op grote schaal. Het algemeen gebruik van een 'sleepnet' is niet toegestaan. Dit wordt strijdig geacht met de Europese privacyregels.

Het Hof in Luxemburg moest zich over deze kwestie buigen omdat België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk permanent een 'sleepnet' willen inzetten. Dat zou nodig zijn in de strijd tegen terrorisme en criminaliteit. Maar het Hof in Luxemburg vindt dat deze landen hiermee te ver gaan. Het EU-recht biedt naar haar oordeel geen ruimte voor het permanent gebruik van wat een 'sleepnet' wordt genoemd.

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de nationale veiligheid ernstig in het geding is. Dan kan de overheid haar inlichtingendiensten wel tijdelijk toestemming geven voor het ongericht verzamelen van metadata. Maar zodra het gevaar is geweken, moet het grootscheeps aftappen stoppen. Een bijkomende eis is dat een rechter of onafhankelijke instantie toezicht houdt op de gedragingen van betrokken diensten.

Voor het grootscheeps verzamelen en bewaren van ip-adressen bestaat overigens wel ruimte.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Top security vacatures

 
Powered by: ICTwerkt.nl
Hoofdmediapartner
Computable Belgie
Mediapartners