Seminar
20 maart | 14:00 - 14:45
Theater/Salle 10 Seminaries/Séminaires powered by Computable

Cloud 2.0: Living on the Edge

Evolutie van de Cloud richting Edge Computing dankzij de sterke opkomst van IoT en AI.
Cloud computing binnenkort een andere rol van betekenis gaan spelen en naar de achtergrond verdwijnen. We zullen heel snel zien dat de meerderheid van de verwerking van data steeds meer zal gaan plaats vinden op het apparaat zelf.
Kunstmatige intelligentie met de hulp van Edge computing.
Deze verandering door de enorme toename van apparaten die rechtstreeks verbonden zijn door middel van een eigen IP-adres met het internet zullen een grote invloed hebben op het gebruik van computers zoals we dit vandaag kennen. Er zullen nieuwe manieren nodig zijn om applicaties te programmeren, te beveiligen en hun data op te slaan, gebruik makende van gedecentraliseerde dataopslag op computers aan de rand van het Internet. Enkel beperkte gegevens over het gedrag van deze apparaten zullen verstuurd worden naar de Cloud en aan de hand van een analyse verwerkt, waardoor deze Internet of Things-apparaten steeds intelligenter zullen worden. De hoeveelheid informatie die lokaal zal blijven staan zullen op hun beurt gebruikt worden om door middel van Edge computing autonome beslissingen te kunnen nemen om dankzij machine learning steeds beter te kunnen reageren op hun omgeving.
Cloud Computing
Data Center & Infrastructure
Digital Transformation
Spreker
Peter Witsenburg
In de afgelopen acht jaren heeft Peter Witsenburg zich gespecialiseerd in Cloud computing-technologieën, met als doel de Cloud dichter bij de eindgebruiker te brengen door middel van advies en integratie-diensten. Met een duidelijke focus op de ontwikkeling en implementatie van sales- en marketing strategieën voor B2B, heeft Peter een track record weten op te bouwen in het begeleiden van bedrijven die Cloud diensten aan willen bieden. Hij helpt daardoor ondernemers bij de transitie van productverkoop naar het aanbieden van diensten aan hun eindklanten. Peter is onder meer initiatiefnemer en stichter van Belgium Cloud, dat op zijn beurt als een non profit ICT-branchevereniging advies verleent aan de gebruikers van Cloud diensten. Daarnaast heeft hij in 2013, als eerste officiële Cloudbroker voor de Benelux, Cloud Makelaar opgestart. Verder neemt Peter deel aan diverse initiatieven, zoals de special intrest group van de Europese Commissie die een code of conduct aan het ontwikkelen is voor Cloud-diensten in Europa. Peter Witsenburg is vooral bezig met het begeleiden van diverse systeem integrators in het uitbouwen van een IT as a service model (ITaaS). Ondertussen wordt hij steeds vaker gevraagd als onafhankelijke spreker over Cloud op verschillende nationale en internationale evenementen.
Exposant
Computable
Hoofdmediapartner
Computable Belgie
Mediapartners